Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8431 20 00 Części wózków widłowych i innych wózków transportu wewnętrznego wyposażonych w urządzenia podnoszące lub przenoszące, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 8431 20 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN