Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8433 60 00 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wył. urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 8437)

Kod CN 8433 60 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN