Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8440 90 00 Części maszyn introligatorskich, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 8440 90 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN