Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8448 42 00 Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic

Kod CN 8448 42 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN