Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8471 90 00 Czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 8471 90 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN