Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8501 10 93 Silniki prądu przemiennego o mocy wyjściowej <= 37,5 W (z wył. silników synchronicznych o mocy wyjściowej <= 18 W)

Kod CN 8501 10 93 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN