Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8505 19 Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, z materiału innego niż metal

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN