Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8506 80 05 Suche baterie węglowo-cynkowe o napięciu >= 5,5 V, ale <= 6,5 V (z wył. zużytych)

Kod CN 8506 80 05 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN