Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8527 99 00 Odbiorniki radiowe nadające się do pracy wyłącznie w sieci, niepołączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku i nie połączone z zegarem (z wył. w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych)

Kod CN 8527 99 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Obejmuje m.in. kod 8527 99 00. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług jest to natomiast system klasyfikacji wyrobów i usług określnych. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Sprawdź inne kody CN