Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8528 52 99 Monitory zaprojektowane do użycia z komputerami, ale w rodzaju nie używanych zasadniczo z komputerami (z wył. CRT, LCD, zawierających aparaturę odbiorczą dla telewizji)

Kod CN 8528 52 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN