Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8529 10 69 Anteny (z wył. wewnętrznych i zewnętrznych do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wewnętrznymi wbudowanymi, teleskopowych i prętowych do aparatury przenośnej lub nadających się do zamontowania w pojazdach mechanicznych)

Kod CN 8529 10 69 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN