Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8703 40 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu < 10 osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami wyścigowymi, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu (z wył. pojazdów do poruszania się po śniegu, podobnych pojazdów specjalnego przeznaczenia objętych podpozycją 8703 10 i zdolnych do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN