Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8530 10 00 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy lub tramwajowy (z wył. mechanicznych oraz elektromechanicznych urządzeń objętych pozycją 8608)

Kod CN 8530 10 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN