Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8708 91 99 Części chłodnic, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu 10 lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do przewozu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do montażu przemysłowego pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 91 20 i stalowych, odkutych w matrycy zamkniętej)

Kod CN 8708 91 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN