Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9001 10 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych, kable światłowodowe (inne niż złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, objętych pozycją 8544)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN