Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.20.0 Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej)

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.11.20.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU