Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.99 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU