Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.99.0 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.11.99.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU