Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.13.12.0 Kapusta

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.13.12.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU