Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 02.10.12.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU