Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

16.21.15.0 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 16.21.15.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU