Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

02.30.12.0 Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 02.30.12.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU