Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

07.29.19.2 Koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 07.29.19.2 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU