Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

10.11.43.0 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 10.11.43.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU