Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

10.39.30.0 Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 10.39.30.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU