Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

17.23.14.0 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, z nadrukiem, wytłaczane lub perforowane

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 17.23.14.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU