Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.23 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU