Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

23.20.14 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU