Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

24.10.72.0 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 24.10.72.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług to system klasyfikacji wyrobów i usług określnych m.in. kodem 24.10.72.0. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Nomenklatura scalona (CN) jest natomiast usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Sprawdź inne kody PKWiU