Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.75.1 Bioetanol skażony (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.14.75.1 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU