Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

26.51.31.0 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 26.51.31.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU