Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

26.52.1 ZEGARKI I ZEGARY, Z WYŁĄCZENIEM ICH MECHANIZMÓW I CZĘŚCI

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU