Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

27.51.15.0 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 27.51.15.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU