Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.23.10.0 Maszyny do księgowania i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 28.23.10.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU