Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8470 21 00 Elektroniczne maszyny liczące, wyposażone w drukarkę, z głównymi złączami (z wył. maszyn do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471)

Kod CN 8470 21 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN