Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

28.29.12 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU