Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 62.01.29.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU