Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

64.99.19 Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU