Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9022 14 00 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych (z wył. do zastosowań stomatologicznych i do tomografii komputerowej)

Kod CN 9022 14 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN