Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9027 10 90 Aparatura do analizy gazu lub dymu, nieelektroniczna

Kod CN 9027 10 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN