Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

21.10.20.0 LIZYNA, KWAS GLUTAMINOWY I ICH SOLE; CZWARTORZĘDOWE SOLE I WODOROTLENKI AMONOWE; FOSFOAMINOLIPIDY; AMIDY I ICH POCHODNE ORAZ ICH SOLE

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 21.10.20.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU