Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

0304 89 60 Filety z żabnic (Lophius spp.), zamrożone

Kod CN 0304 89 60 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN