Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

0210 99 Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, i jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów (z wył. mięsa z bydła, świń, mięsa i podrobów jadalnych z naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni) i z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren), z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich) i gadów)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN