Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

Podrzędne kody CN

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN