Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

1605 10 00 Kraby, przetworzone lub zakonserwowane (z wył. wędzonych)

Kod CN 1605 10 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN