Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2508 50 00 Andaluzyt, cyjanit i sylimanit

Kod CN 2508 50 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN