Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2915 39 00 Estry kwasu octowego (z wył. octanu etylu, winylu, n-butylu i dinosebu (ISO))

Kod CN 2915 39 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN