Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8543 90 00 Części maszyn i aparatury, wykonujących indywidualne funkcje, gdzie indziej niesklasyfikowane w dziale 85

Kod CN 8543 90 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN