Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2930 80 00 Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO)

Kod CN 2930 80 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN