Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2935 10 00 N-metyloperfluorooktanosulfonoamid

Kod CN 2935 10 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN